Vizualizace

Dokážeme-li se techniku vizualizace naučit, může nám významně pomoci při dosahování výsledků a cílů v našem životě, po kterých toužíme. Jedním z prvních novodobých autorů, který pojednával o důležitosti vizualizace, byl Thomas Troward (1847 – 1916), který je označován za Mistra vědy o duševnu. Jeho nejvýznamnějším dílem byla sbírka pojednání, která měla obrovský vliv na vývoj duchovní metafyziky, hlavně tedy hnutí “Nového myšlení” (New Thought Movement). V době, kdy se formovalo povědomí o “duševních vědách”, Troward předal své znalosti jediné studentce, kterou přijal do učení – Genevieve Behrend (1881 – 1960).

Kniha "Vaše skrytá síla" (anglicky – Your Invisible Power, česky nevyšla) zůstává nejoblíbenějším a zároveň nejvlivnějším dílem této autorky. Kniha ukazuje sílu a moc vizualizace a dalších procesů, o kterých učil Thomas Troward a které mohou transformovat váš život. “Vaše skrytá síla” je jednoduchou příručkou. Genevieve Behrend píše: “My všichni disponujeme mnohem větší mocí a schopnostmi, než si uvědomujeme. Tvůrčí představivost je jednou z těchto schopností, díky níž si všímáme nových možností. Když se na chvíli zastavíme a zamyslíme se, zjistíme, že aby vesmír jako takový mohl vůbec existovat, musí být výplodem Vyšší Kosmické Mysli.“ Poukazuje tak na to, že vše vzniká z myšlenky. Z nápadu, jenž je převeden do hmotného světa.

Existuje mnoho vizualizačních technik a my si je blíže popíšeme v jiném článku. Vizualizace znamená jednoduše vytvářet náš vlastní svět v naší mysli. Můžeme tomu třeba říkat duševní nácvik či generální zkouška. Obraz toho, čeho chcete dosáhnout, musíte nejprve vytvořit ve vlastní mysli. Většina z nás tvoří svůj svět podvědomě. Když se ale naučíme využívat schopnosti vizualizace, můžeme svůj svět tvořit vědomě. Vizualizaci si samozřejmě neosvojíme přes noc. Vezme to nějaký čas, ale proto se rozhodně nevzdávejte a vytrvejte!

Napoleon Hill mluví o vizualizaci ve své knize Myšlením k bohatství – Kapitola 11 – Tajemství sexuální transmutace: "To, že existuje šestý smysl, je již všeobecně známo.Tímto šestým smyslem je tvůrčí představivost. Schopnost tvůrčí představivosti ale většina lidské populace za celý svůj život nevyužije. Pokud ji využije, pak jde spíše o pouhou náhodu. Relativně malý počet lidí využívá této schopnosti promyšleně a s jasným úmyslem. Ti, kteří tuto schopnost používají dobrovolně a rozumí jejímu principu, mohou být nazývání génii."

Na základě vlastní zkušenosti vím, že je možné rozdělit lidskou populaci do tří skupin podle toho, na jaké úrovni používají vizualizaci:

1) lidé, kteří ji používají bez jasného cíle (většina lidské populace),

2) lidé, kteří ji používají cíleně za použití vědomí – znají její smysl a cíl, ale potřebují k ní vědomé představy věcí, po kterých touží (fáze učení se vizualizaci),

3) lidé, kteří ji používají cíleně za použití podvědomí - znají její smysl a cíl a podařilo se jim ovládnout princip vizualizace tak, že ji používají podvědomě (pravidelné využívání vizualizačních technik).

Zajímavé odkazy a materiály k tématu:

Thomas Troward - Edinburská pojednání o duševních vědách - sbírka (angl. originál - Edinburgh Lectures on Mental Science)

Genevieve Behrend - Vaše skrytá síla (angl. originál - Your Invisible Power)

Napoleon Hill - Myšlením k bohatství (angl. originál - Think and Grow Rich)

 

Dne 13. července 2013